Terug

InnovationHub - Hoe werkt het?

De InnovationHub is volop in ontwikkeling. Marktpartijen kunnen via de hub contact opnemen met experts van de AFM en DNB. Zij staan klaar voor vragen over regulering bij het op de markt brengen van innovatieve financiële producten en diensten. 

Contact in 5 stappen

Het één-op-één contact verloopt in 5 stappen:

1. Wie kan een hulpvraag stellen?

  • De InnovationHub staat open voor ondernemingen waarvan het product of de dienst vernieuwend is ten opzichte van producten en diensten die al op de markt zijn.
  • Nieuwe én bestaande partijen kunnen terecht met vragen over toezicht.
  • Zowel ondernemingen die onder toezicht staan als partijen waar dat niet voor geldt, kunnen terecht bij de InnovationHub.

2. Contact
Heeft u toezichtvraagstukken over uw innovatieve producten en diensten en daarbij behoefte aan ondersteuning vanuit de InnovationHub? Dan kunt u contact met ons opnemen via het aanvraagformulier.

3. Open lijn
Bij het in behandeling nemen van uw vraag, kijken we om te beginnen uiteraard naar de vraag zelf en hoe we die het beste kunnen beantwoorden. In de praktijk zien we dat het ons helpt als wij snel snappen hoe uw nieuwe product of dienst werkt en hoe ver u bent in het proces tot markttoetreding. Daarom hebben wij in het aanvraagformulier een paar vragen opgenomen over uw product of dienst. Als u die beantwoordt, kunnen wij u zo goed en snel mogelijk van dienst zijn.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw informatie om, is ons contact op geheel vertrouwelijke basis én geldt de open lijn 2 kanten op. Zie ook het referentiekader bij vragen aan de InnovationHub hieronder

4. Eenvoudig op weg
Als we u naar aanleiding van uw vraag uitnodigen voor een gesprek of telefonisch of via e-mail met elkaar in contact komen, is het behulpzaam als u vooraf (voor uzelf) een antwoord formuleert op onderstaande vragen. Mogelijk komen ze aan bod tijdens ons contact.

  • Op welke manier is uw product of dienst vernieuwend ten opzichte van producten en diensten die al op de markt zijn?
  • Kunt u ons een voldoende helder beeld bij uw product of dienst schetsen?
  • Heeft u zicht op de regelgeving die relevant is voor uw product of dienst?  
  • Heeft u zicht op uw risicobeheersing?

5. Reactie
Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op uw vraag. Hoe diep wij op dat moment al op uw kwestie ingaan, hangt af van de vraag die u stelt, maar u hoort in elk geval hoe wij opvolging geven aan uw vraag. Afhankelijk van de vraag nodigen wij u uit voor een gesprek bij de AFM of bij DNB. Bij eenvoudig te beantwoorden vragen, volstaat mogelijk telefonisch contact of contact via e-mail.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen