Terug

Uitgangspunten gedrag en cultuur

Op de onderstaande uitgangspunten is het toezicht op gedrag en cultuur gebaseerd.

Er bestaat geen blauwdruk voor een ‘ideale’ cultuur. De AFM schrijft geen cultuur voor maar maakt risico’s die een cultuur met zich kan meebrengen inzichtelijk en zet financiële ondernemingen aan tot het beheersen van deze risico’s.

Het gedrag en de cultuur binnen financiële ondernemingen is in grote mate bepalend voor eerlijke en zorgvuldige dienstverlening aan klanten en eerlijk en efficiënt werkende kapitaalmarkten.

Het aanscherpen van regels en wetten biedt onvoldoende prikkels voor een duurzame verandering van gedrag in de financiële sector.

Inzicht in gedrag en cultuur helpt om toezichtsrisico’s in een vroeg stadium te signaleren.

Toezicht op gedrag en cultuur is een aanvulling op het reguliere toezicht. De AFM hanteert als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor een duurzame organisatiecultuur in eerste instantie bij de sector zelf ligt.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen