Terug

Derivaten

De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar de dienstverlening van banken aan middelgrote en kleine ondernemingen op het gebied van derivaten.

Op 23 september heeft de AFM haar Position Paper over rentederivaten verstuurd naar de Tweede Kamer. Dit document dient als input voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over rentederivaten dat op 27 september 2016 plaatsvindt.

Historie

De onafhankelijke derivatencommissie heeft op 5 juli een uniform en voorschrijvend herstelkader gepresenteerd, zodat banken passende compensatie gaan bieden aan mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten.  

De AFM heeft dinsdag 1 maart 2016 een aanpak gepresenteerd, zodat banken de fouten gaan herstellen die zijn gemaakt in de advisering van klanten over rentederivatenproducten. De toezichthouder beoogt hiermee passende compensatie voor de getroffen klanten, die veelal afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De AFM heeft banken halverwege 2014 met klem opgeroepen om alle uitstaande derivaten bij het niet-professionele MKB opnieuw te beoordelen. In de leidraad die zij in februari 2014 heeft gepubliceerd constateerde de AFM tekortkomingen in de rentederivatendienstverlening. De AFM houdt toezicht op de voortgang van de herbeoordelingen.

In maart 2015 maakten wij bekend dat de herbeoordeling vertraging heeft opgelopen, doordat de kwaliteit aanvankelijk te wensen overliet. De AFM heeft hierop bijgestuurd. In december 2015 constateerden wij dat herbeoordelingen van rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. Het proces van herbeoordelingen kan daarom niet per 31 december 2015 door de banken worden afgesloten. De AFM heeft daarnaast tekortkomingen geconstateerd bij de eigen toetsing van de herbeoordelingen en heeft inmiddels maatregelen genomen om dit toetsingsproces te verbeteren. De AFM betreurt de vertraging in het proces van herbeoordelingen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen