Terug

Beleidsbepalers moeten aan eisen voldoen

Dagelijkse beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen van financiële ondernemingen moeten betrouwbaar en voldoende geschikt zijn om hun functie te mogen uitoefenen.

Vertrouwen financiële sector

Betrouwbare en integere sleutelfunctionarissen binnen financiële ondernemingen zijn cruciaal voor het vertrouwen in de financiële sector. Ondernemingen en de toezichthouder hebben dan ook een gezamenlijk belang om te voorkomen dat onbetrouwbare bestuurders worden aangesteld als beleidsbepaler.

Beleidsbepalers moeten voldoen aan een aantal eisen

Voordat een onderneming een persoon benoemt tot beleidsbepaler of medebeleidsbepaler, moet de AFM de betrouwbaarheid van deze persoon hebben getoetst en hebben meegedeeld dat deze buiten twijfel staat.

Specifiek eisen aan financiële dienstverleners

Voor financiële dienstverleners (bank, verzekeraars, adviseurs en bemiddelaars) geldt dat de AFM ook toetst op geschiktheid en vakbekwaamheid.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen