Terug

Regelgeving voor ratingbureaus Voor Ratingbureaus

Een overzicht van de 5 belangrijkste wijzigingen in de Verordening uit 2013.

Verminderd overmatig vertrouwen op ratings

In lijn met G20-toezeggingen, verminderen de nieuwe regels de afhankelijkheid van externe ratings. Financiële instellingen moeten hun eigen kredietrisicobeoordeling versterken en niet uitsluitend en automatisch op externe ratings vertrouwen. Europese toezichthoudende autoriteiten dienen verwijzingen naar externe ratings te vermijden. Aan deze autoriteiten wordt gevraagd  hun regels en richtlijnen onder de loep te nemen om te zien of ze referenties naar ratings kunnen verwijderen als ze mechanistische effecten zouden kunnen creëren.

De regelgeving bevat ook een richtlijn om de afhankelijkheid van externe ratings in de sectorale wetgeving voor collectieve beleggingsfondsen (icbe's), beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD) en instellingen voor pensioenvoorziening (IORPD) te verminderen.

Verbeterde kwaliteit van de ratings van de overheidsschuld van de EU-lidstaten

Om marktverstoring te voorkomen, hebben  ratingbureaus voortaan een kalender die aangeeft wanneer zij de lidstaten zullen waarderen. Dergelijke (wijzigingen van) ratings worden beperkt tot drie keer per jaar voor ‘unsolicited’ landenratings. Afwijkingen van deze methodiek van ‘ongevraagde’ ratings blijven mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden en alleen als de CRA een passende uitleg geeft. Bovendien moeten de ratingbureaus beleggers en de lidstaten op de hoogte te brengen van de onderliggende aannames van elke rating, zodat een beter begrip van de landenratings ontstaat.

Ratingbureaus worden ter verantwoording geroepen voor hun daden

De nieuwe regels maken ratingbureaus meer verantwoordelijk voor hun ratings. Ze zorgen ervoor dat een CRA aansprakelijk kan worden gesteld in het geval van grove nalatigheid en als daardoor schade ontstaat voor een investeerder of een uitgevende instelling.

Verminderde belangenconflicten als gevolg van het beloningsmodel

De CRA-verordening is opgezet om de onafhankelijkheid van ratingbureaus te verbeteren en belangenconflicten te elimineren door de invoering van verplichte roulatie voor bepaalde complexe gestructureerde financiële instrumenten (re-securitisaties). Er zijn ook beperkingen met betrekking tot het aandeelhouderschap van de ratingbureaus. Om het risico van belangenconflicten te verminderen, vereisen de nieuwe regels dat ratingbureaus aandeelhouderbezit van 5 procent of meer van het kapitaal of de stemrechten openbaar maken. Daarnaast zijn er beperkingen ten aanzien van aandelenbezit van meerdere CRA’s (cross-aandeelhouderschap).

Publicatie van de ratings op Europese Rating Platform

Alle beschikbare ratings zullen vanaf juni 2015 op een Europees Rating Platform worden gepubliceerd. Dit zal de vergelijkbaarheid en de zichtbaarheid van ratings van financiële instrumenten door erkende CRA’s verbeteren en moet ook beleggers helpen om hun eigen kredietrisicobeoordeling te maken.

Als onderdeel van de CRA-regelgeving dient de Europese Commissie eind 2016 verslag te doen over de wenselijkheid en haalbaarheid van het ondersteunen van een Europees ratingbureau dat zich toelegt op het beoordelen van de kredietwaardigheid van de overheidsschulden van de lidstaten en / of een Europese CRA voor overige ratings.

Deze nieuwe regels zijn een toevoeging op de reeds bestaande CRA-verordeningen uit 2009 en 2011.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Ratingbureaus

Registratieplicht

Regelgeving

Contact