Terug

Wetgeving Voor Caribisch Nederland

De AFM en DNB houden toezicht op basis van de Wet financiële markten BES (Wfm BES). De Wfm BES bevat ten opzichte van de wetten in de overgangsfase een aantal aanvullingen en aanscherpingen.

De aanvullingen hebben vooral betrekking op nieuw in te voeren gedragsregels voor het omgaan met consumenten. Hierbij wordt in de wetgeving onder meer aandacht besteed aan informatieverschaffing, zorgplicht, kredietverstrekking en behandeling van klachten. Daarnaast worden meer soorten activiteiten gereguleerd, zoals het bemiddelen in hypotheken en andere leningen.

Het is de bedoeling dat in de toekomst op Curaçao en Sint Maarten soortgelijke wet- en regelgeving wordt ingevoerd. Hierdoor blijft sprake van een gelijk speelveld (level playing field) tussen de verschillende eilanden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland

Toezicht AFM

Register

Nieuws