Terug

Interne beheersing geautomatiseerde handel Voor Beleggingsondernemingen

Van beleggingsondernemingen wordt verwacht dat zij de interne beheersing van geautomatiseerde handel op orde hebben, voor zover zij deze handel verrichten. Dat is nodig om verstoringen van de eerlijke en ordelijke werking van financiële markten te voorkomen. De AFM verwacht van huidige en toekomstige vergunninghouders dan ook dat zij maatregelen treffen om de beheersing van geautomatiseerde handel te waarborgen.

Onderzoek naar interne beheersing van geautomatiseerde handel

In 2014 en 2015 heeft de AFM onderzocht in hoeverre marktpartijen, waaronder beleggingsondernemingen, hun interne beheersing van geautomatiseerde handel op orde hebben. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft de AFM op 15 mei 2015 een rapport gepubliceerd op haar website. Hierin verschaft zij duidelijkheid aan ondernemingen over wat de AFM van hen verwacht. Ook benoemt de AFM een aantal belangrijke aandachtspunten voor beleggingsondernemingen.

In het rapport geeft de AFM uitleg over een aantal specifieke onderwerpen uit de ESMA Richtsnoeren, omdat gebleken is dat die voorschriften in sommige gevallen niet goed door ondernemingen worden nageleefd of regelmatig verkeerd worden geïnterpreteerd. Tijdens een bijeenkomst op 22 mei 2015 voor vergunninghouders die aangesloten zijn op handelsplatformen, heeft de AFM gesproken met ondernemingen over hun beheersing van handel en de uitdagingen waarvoor zij in de praktijk gesteld worden.

ESMA Richtsnoeren zijn voorbereiding op MiFID II

Met de komst van de herziene versie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) zullen beleggingsondernemingen aan strengere vereisten moeten voldoen. MiFID II wordt naar verwachting van kracht per 3 januari 2017. De bestaande ESMA Richtsnoeren worden dan vervangen door technische reguleringsstandaarden (Regulatory Technical Standards / RTS) met directe juridische werking. De AFM hecht veel belang aan de naleving van de ESMA Richtsnoeren door de marktpartijen aan wie deze geadresseerd zijn. Naleving zorgt er voor dat partijen beter zijn voorbereid op MiFID II.

De ESMA Richtsnoeren zijn van toepassing op: 

  • Exploitanten van handelsplatformen (gereglementeerde markt en MTF).
  • Beleggingsondernemingen die handelen voor eigen rekening of voor de uitvoering van orders van cliënten, inclusief bij het aanbieden van Direct Market Access (directe markttoegang) en Sponsored Access (gesponsorde markttoegang).

De ESMA Richtsnoeren zijn niet alleen van toepassing op beleggingsondernemingen die met hoge snelheid en/of met behulp van algoritmes handelen. Zij zijn wel van toepassing op handelsplatformen en op alle ondernemingen (beleggingsondernemingen en banken) die op elektronische wijze orders sturen naar handelsplatformen. 

Vastleggen en toetsen procedures voor geautomatiseerde handel

Verstoringen en incidenten veroorzaakt door onvoldoende beheerste geautomatiseerde handelsactiviteiten kunnen leiden tot schade voor de beleggingsonderneming, maar in potentie ook voor anderen. De AFM verwacht in ieder geval dat er goed wordt vastgelegd hoe met geautomatiseerde handel en systemen wordt omgegaan. Bij materiële veranderingen in de interne procedures, processen of beheersmaatregelen moet dit uiteraard ook tot aanpassing van de documentatie leiden. Verder verwacht de AFM dat er periodiek wordt getoetst of procedures en beheersmaatregelen nog afdoende zijn of dat deze aangepast moeten worden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen