Terug

Interne beheersing geautomatiseerde handel Voor Beleggingsondernemingen

Van beleggingsondernemingen wordt verwacht dat zij de interne beheersing van geautomatiseerde handel op orde hebben, voor zover zij deze handel verrichten. Dat is nodig om verstoringen van de eerlijke en ordelijke werking van financiële markten te voorkomen. De AFM verwacht van huidige en toekomstige vergunninghouders dan ook dat zij maatregelen treffen om de beheersing van geautomatiseerde handel te waarborgen.

Onderzoek naar interne beheersing van geautomatiseerde handel

In 2014 en 2015 heeft de AFM onderzocht in hoeverre marktpartijen, waaronder beleggingsondernemingen, hun interne beheersing van geautomatiseerde handel op orde hebben. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft de AFM op 15 mei 2015 een rapport gepubliceerd op haar website. Hierin verschaft zij duidelijkheid aan ondernemingen over wat de AFM van hen verwacht. Ook benoemt de AFM een aantal belangrijke aandachtspunten voor beleggingsondernemingen.

In het rapport geeft de AFM uitleg over een aantal specifieke onderwerpen uit de ESMA Richtsnoeren, omdat gebleken is dat die voorschriften in sommige gevallen niet goed door ondernemingen worden nageleefd of regelmatig verkeerd worden geïnterpreteerd. Tijdens een bijeenkomst op 22 mei 2015 voor vergunninghouders die aangesloten zijn op handelsplatformen, heeft de AFM gesproken met ondernemingen over hun beheersing van handel en de uitdagingen waarvoor zij in de praktijk gesteld worden.

Vastleggen en toetsen procedures voor geautomatiseerde handel

Verstoringen en incidenten veroorzaakt door onvoldoende beheerste geautomatiseerde handelsactiviteiten kunnen leiden tot schade voor de beleggingsonderneming, maar in potentie ook voor anderen. De AFM verwacht in ieder geval dat er goed wordt vastgelegd hoe met geautomatiseerde handel en systemen wordt omgegaan. Bij materiële veranderingen in de interne procedures, processen of beheersmaatregelen moet dit uiteraard ook tot aanpassing van de documentatie leiden. Verder verwacht de AFM dat er periodiek wordt getoetst of procedures en beheersmaatregelen nog afdoende zijn of dat deze aangepast moeten worden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen