Terug

Betrouwbaarheid en geschiktheid Voor Beleggingsinstellingen

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen.

Aan- of afmelden (mede)beleidsbepaler

U moet (mede)beleidsbepalers van beheerders van een icbe aan- of afmelden via ons AFM Portaal. In geval van een beleggingsmaatschappij met interne beheerder meldt u de (mede) beleidsbepalers van de beleggingsmaatschappij aan of af via het AFM Portaal.

Statutair bestuurders van een beleggingsmaatschappij met externe beheerders worden in het algemeen niet aangemerkt als (mede) beleidsbepaler, indien zij feitelijk geen invloed van betekenis (kunnen) uitoefenen op het dagelijks beleid van de beheerder.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen