Terug

Overgangsjaar beheerder alternatieve beleggingsinstellingen Voor Beleggingsinstellingen

Een beheerder die op 21 juli 2013 bevoegd in het kader van zijn beroep of bedrijf in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen beheerde, kon gebruik maken van een overgangsjaar. 

Voor een niet-vergunninghoudende beheerder houdt het overgangsjaar in dat hij een jaar extra de tijd kreeg om een vergunningaanvraag of melding voor het registratieregime bij de AFM in te dienen en deze aanvraag of melding dus vóór 22 juli 2014 bij de AFM moest indienen.

Voor een vergunninghoudende beheerder die op 21 juli 2013 al over een Wft-vergunning beschikte houdt het overgangsjaar in dat zijn Wft-vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege is overgegaan in een AIFMD-vergunning.

Inspanningsplicht

Tot het moment dat de AIFMD-vergunning is verkregen, rust op de beheerder een inspanningsplicht te voldoen aan de nieuwe AIFMD regels. Verder blijven de regels van het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling van toepassing zoals deze voor een beheerder gelden op 21 juli 2013, tot het moment dat de AIFMD-vergunning is verkregen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen