Terug

Uitgangspunten provisieverbod Voor Adviseurs & bemiddelaars

Hieronder een viertal uitgangspunten over het provisieverbod. Hiermee bieden wij u meer houvast bij het maken van eigen afwegingen over de invulling daarvan. Het doel van deze uitgangspunten is het bijdragen aan een consistente invulling van het provisieverbod door alle marktpartijen.