Terug

Registers Accountantsorganisaties en Auditorganisaties van een derde land Voor Accountantsorganisaties

De AFM registreert accountantsorganisaties, auditorganisaties van een derde land en auditkantoren andere lidstaten in afzonderlijke registers In de registers staan de organisaties en de daaraan verbonden externe accountants of auditors. Deze registers zijn openbaar. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om te controleren welke organisaties en personen bevoegd zijn. Momenteel zijn er geen auditkantoren uit andere lidstaten met een registratie.

Register accountantsorganisaties

In het register voor accountantsorganisaties staan alle accountantsorganisaties waaraan de AFM een Wta-vergunning heeft verleend, zowel de organisaties met een OOB- als met een niet-OOB-vergunning.

In dit register staan per accountantsorganisatie ook de externe accountants. Een externe accountant wordt ingeschreven op voordracht van de accountantsorganisatie waarbij hij werkzaam is of waaraan hij of zij verbonden is.

Register auditorganisaties van een derde land

In het register voor auditorganisaties van een derde land staan auditorganisaties van een derde land die controleverklaringen afgeven die van belang zijn voor de Nederlandse kapitaalmarkt en waarvan de AFM het verzoek tot registratie heeft goedgekeurd.

Bij auditorganisaties met een volledige registratie staan ook de bij de auditorganisatie werkzame of eraan verbonden auditors die betrokken zijn bij het afgeven van bovengenoemde controleverklaringen in dit register.  Een auditor van een derde land wordt ingeschreven op voordracht van de auditorganisatie.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties