Terug

Met welk doel?

De kwaliteit van de beleggingsdienstverlening en beleggingsproducten moet verbeteren. Het is belangrijk dat consumenten beleggingsoplossingen krijgen die kostenefficiënt en begrijpelijk zijn.

Het thema 'Kwaliteit vermogensopbouw is beter' richt zich vooral op de retailmarkt. De focus ligt in het bijzonder op consumenten die vermogen willen opbouwen voor een specifiek doel, zoals pensioen, studie kinderen of hypotheek. Daarbij is een gelijk speelveld voor financiële instellingen essentieel.

Consumenten

De AFM stimuleert in het kader van dit thema consumenten, banken, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen meer na te denken over de vraag of, en waarom, de consument vermogen wil opbouwen. Daarbij hoort ook de vraag wat de meest passende vorm van vermogensopbouw is: sparen, aflossen, verzekeren of beleggen. Doel is dat de consument zich meer bewust wordt van het belang van vermogensopbouw voor later en kritischer wordt op het advies en de producten die hem in dat kader worden aangereikt.

Visie op vermogensopbouw

In de jaaragenda van de AFM kunt u lezen wat de plannen van de AFM voor het thema zijn in 2014.

Het thema VO heeft ook een jaarplanning opgesteld. Met dit document willen we belanghebbenden inzicht geven in de onderwerpen waar de AFM zich in 2014 op richt binnen dit thema. De jaarplanning is een aanvulling op de Agenda 2014, waarin op hoofdlijnen is aangegeven wat de AFM per thema wil bereiken.

Waarom het thema Vermogensopbouw?

Voor het herstel van vertrouwen in de financiële sector, moeten banken, beleggingsondernemingen- en instellingen aan hun klanten duidelijk laten zien dat zij het belang van de klant centraal stellen. Producten voor en advies over vermogensopbouw moeten verbeterd worden. Eenvoud, transparantie en begrijpelijkheid staan daarbij centraal.

Het thema Vermogensopbouw zet in op het verbeteren van de kwaliteit van beleggingsdienstverlening en beleggingsproducten. De focus ligt vooral op vermogensopbouw met een beleggingscomponent. Hieraan kleven de grootste risico’s, vanwege de complexiteit en onzekerheid over de einduitkomst. 

Vermogensopbouw maakt een belangrijk onderdeel uit van de financiële huishouding van veel consumenten. Zij bouwen onder meer zelf vermogen op voor hun pensioen of hypotheek. Door de lange looptijd, complexiteit van veel producten en lastige (fiscale) voorwaarden is het voor consumenten moeilijk vast te stellen wat een verstandige financiële oplossing is voor de lange termijn. Banken, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingenmoeten het belang van de klant meer centraal stellen in hun diensten voor het behoud en opbouw van vermogen. Dit voorkomt teleurstellingen en vergroot het vertrouwen van consumenten in de financiële sector als geheel.

Informatie delen

Delen via: deel