Terug

Prioriteit 3: Het vergroten van de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de interne organisatie

Om alert te kunnen reageren op de externe uitdagingen waar wij als AFM voor staan zijn ook aanpassingen van de interne organisatie noodzakelijk. Voor 2016 investeren we daarom in het vergroten van de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van organisatie en medewerkers. Daarbij staan 3 ontwikkelingspunten in 2016 centraal: het versterken van de besturing, de professionalisering van de bedrijfsvoering en verantwoording.

Versterken van de besturing

We investeren in 2016 in de verdere aanscherping en inrichting van het besturingsmodel van de AFM. Daarbij investeren we in de verdere ontwikkeling van het leiderschap van onze mensen.

De professionalisering van de bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de AFM is ondersteunend en faciliterend aan het toezicht en de lange termijn ambitie van de Meerjaren Agenda. Het is de fundering waar onze organisatie op staat en verder bouwt. We zien discipline hierbij als kernwoord. Zeker ook als het gaat om de kostenbeheersing.

Verantwoording

Voor een toezichthouder als de AFM is zowel het maatschappelijk mandaat als het contact met haar stakeholders van groot belang. Niet alleen omdat hiermee het wederzijds begrip wordt vergroot, maar vooral omdat wij als toezichthouder vroegtijdig op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. Er zal daarom meer continuïteit en focus worden aangebracht in de contacten met de marktpartijen en sterkere sturing door het management. Daarnaast is er blijvende aandacht voor het bieden van inzicht in onze activiteiten aan de buitenwereld.

Informatie delen

Delen via: deel