Terug

Accountantsorganisaties (niet-OOB): omzet uit wettelijke controles

Vanaf juni 2019 ontvangen accountantsorganisaties een uitnodiging voor het invullen van de marktmonitor voor accountantsorganisaties. In deze monitor wordt ondermeer gevraagd naar de maatstafwaarde die wordt gebruikt om de bijdrage in toezichtskosten 2019 te bepalen. Voor deze toezichtcategorie geldt de volgende maatstaf: omzet uit wettelijke controles (peildatum: het laatste boekjaar van uw eigen organisatie waarvan de eindbalansdatum is verstreken in het kalenderjaar 2018).

Vragen

Voor het invullen van de marktmonitor kunt u de inlogcode en het wachtwoord gebruiken die u per brief van ons heeft ontvangen.

Als u vragen heeft over de definitie van de maatstaf of andere vragen, dan kunt u contact opnemen met het ondernemersloket van de AFM. Het ondernemersloket is op werkdagen van 10 tot 17 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0800-6800 680 (gratis), of via e-mail: ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel