Terug

Rapport: Beleggingsverzekeringen - Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De kwaliteit van advisering over beleggingsverzekeringen moet worden verbeterd. De AFM beoordeelt de adviespraktijk van 20 procent van de marktpartijen als goed, van 55 procent als redelijk en van 25 procent als matig tot slecht. De belangrijkste tekortkomingen zijn gebreken in het inwinnen en vastleggen van cliëntinformatie en in het vergelijken van verschillende financiële producten. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gedaan naar adviezen aan consumenten over beleggingsverzekeringen.

Dit is het eerste onderzoek van de AFM naar de advisering over beleggingsverzekeringen sinds zij de wettelijke taak heeft hierop toezicht te houden. Het betreft niet het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen dat de AFM uitvoert in opdracht van de Minister van Financiën. Dit feitenonderzoek, dat de AFM buiten haar toezichttaak verricht, betreft een algemene marktbeschrijving, een productanalyse en een rapportage van relevante productkenmerken van vijftig producten met naam en toenaam.

Het onderzoek waarover de AFM nu rapporteert, richtte zich op de advisering over beleggingsverzekeringen. De AFM onderzocht de 36 grootste financiële dienstverleners, die circa zeventig procent van de markt beslaan. Het ging daarbij om verzekeraars, bankbemiddelaars en grote tussenpersonen. Er is onderzocht of er passende adviezen zijn gegeven. Maar ook of er een goed klantdossier is opgesteld, op basis van klantinformatie die daarbij ingewonnen moet worden. Ook is er gekeken of er gedurende het adviesproces een goede vergelijking is gemaakt tussen verschillende producten. De kosten van beleggingsverzekeringen zijn niet in dit onderzoek meegenomen.

Gebruik

U kunt het rapport op deze pagina downloaden in PDF-vorm

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel