Terug

Rapport: De markt voor vastgoed CV’s en maatschappen: een tussenbalans

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten1 (AFM) heeft in april 2005 een kritisch rapport over de markt voor vastgoed-CV’s en maatschappen gepubliceerd2. De analyse in dit rapport was hoofdzakelijk gebaseerd op een openbaarbronnenonderzoek en interviews met diverse specialisten. Doel van deze verkenning was om een inventarisatie te maken van de mogelijke risico’s in de markt voor vastgoed-CV’s. Daarbij is gekeken naar zowel onwenselijke praktijken in de zin van overtredingen van wettelijke bepalingen, als naar onwenselijke praktijken bezien vanuit de doelstellingen van de wet- en regelgeving waar de AFM toezicht op houdt.

AFM volgt analyse op met drietal acties gericht op kwaliteitsverbetering
Het beeld dat naar voren kwam uit de verkennende analyse was aanleiding om een vervolgstudie te doen in de vorm van een zogenaamd themaonderzoek3. Dit onderzoek had twee doelstellingen. Ten eerste om aan de hand van feitelijk toezichtonderzoek bij een representatief deel van vastgoed-CV’s de voorlopige bevindingen uit de verkennende analyse aan de praktijk te toetsen. Ten tweede, om op te treden tegen eventuele overtredingen van wet- en regelgeving. Om het inzicht in de werking en de risico’s van vastgoed-CV’s te vergroten heeft de AFM daarnaast een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Parallel aan deze acties is de AFM een dialoog met de markt gestart met als doel om een vorm van zelfreinigend vermogen van de markt te mobiliseren.

In onderhavig document doet de AFM verslag van deze initiatieven en wordt in het licht van de beoogde kwaliteitsverbetering een voorlopige balans opgemaakt aan de hand van drie kernvragen. Wat is er sinds publicatie van de verkennende analyse gebeurd? (hoofdstuk 2) Waar staat de markt nu? (hoofdstuk 3) en concluderend: wat zijn de vervolgstappen (hoofdstuk 4).

Gebruik

U kunt het rapport 'De markt voor vastgoed CV’s en maatschappen: een tussenbalans' op deze pagina in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel