Terug

Provisies na MiFID?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. G.A.M. Verwilst

mr. G.A.M. Verwilst heeft een artikel geschreven voor Tijdschrift voor Financieel Recht waarin de werking van de uit de MiFID afkomstige bepaling inzake inducements (provisie) uiteen wordt gezet. Het artikel gaat in op de bepalingen zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en met name in het Besluit gedragstoezicht financiele ondernemingen Wft (Bgfo). Ook wordt ingegaan op de CESR Guidance inzake inducements.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel