Terug

Markttoetreding financieel dienstverleners: verbod en vergunningverlening ingevolge de Wfd

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. E. van den Ing

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Financieel Recht nummer 7/8, 2006. In dit artikel worden aan de hand van de tekst en wetgeschiedenis van de Wfd het verbod van artikel 10 Wfd en de vergunningverlening ingevolge artikel 11 Wfd en enkele daarmee verband houdende onderwerpen behandeld.

Hiertoe komen onder meer de reikwijdte van het verbod, toezicht en handhaving door de AFM, uitzonderingen op het verbod, alsmede de vergunning en vergunningverlening ingevolge artikel 11 Wfd aan de orde.

Tevens wordt vooruitgekeken naar het inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wft, voor zover het de artikelen 10 en 11 van de Wfd aangaat.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel