Go to content
samenwerken
Nieuws 01/09/22

Samenwerking bij uitvoering van wettelijke controles vereist waarborgen

Samenwerking tussen accountantsorganisaties kan bijdragen aan de kwaliteit van wettelijke controles, mits daarvoor goede kwaliteitswaarborgen worden ingericht. Dit blijkt uit een verkennend AFM-onderzoek onder 16 accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. De inzichten uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt door (toekomstige) samenwerkende accountantsorganisaties.

In het kort

  • Samenwerking vergroot kansen om de kwaliteit van wettelijke controles te versterken
  • Intensiteit van samenwerking verschilt bij uitvoering wettelijke controles
  • De mate van samenwerking heeft invloed op de aanwezige risico’s en vraagt om waarborgen

Samenwerking vergroot kansen om de kwaliteit van wettelijke controles te versterken

De onderzochte accountantsorganisaties werken samen bij de uitvoering van wettelijke controles, omdat dit schaalvoordelen oplevert bij kwaliteitsinvesteringen in bijvoorbeeld audit software en trainingen. Ook kan zo gebruik worden gemaakt van de deskundigheid en specialisatie aanwezig binnen de samenwerking. Daarnaast wordt de uitvoering van controle en overige dienstverlening gescheiden, waardoor eventuele onafhankelijkheidsrisico’s worden verkleind. De AFM steunt dergelijke initiatieven gericht op het versterken van de kwaliteit.

Intensiteit van samenwerking verschilt bij uitvoering wettelijke controles

Bij 10 van de 16 onderzochte accountantsorganisaties richt de samenwerking zich op het aandragen van een wettelijke controle bij een reguliere vergunninghouder. Deze voert wettelijke controles vervolgens zelfstandig uit. Bij 6 accountantsorganisaties wordt (in meer of mindere mate) gebruik gemaakt van partnerkantoren of zelfstandige professionals voor de uitvoering van wettelijke controles; dit is een meer verregaande vorm van samenwerking.

Mate van samenwerking heeft invloed op de aanwezige risico’s en vraagt om waarborgen

De AFM constateert dat de verregaande vorm van samenwerken met andere accountantskantoren, waarbij externe accountants en andere medewerkers worden ingeleend, ook risico’s met zich mee kan brengen. Dit kan komen door onvoldoende deskundigheid, ‘schijn’- onafhankelijkheid en het gebrek aan een uniforme toepassing van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit kan impact hebben op de kwaliteit van wettelijke controles. De 6 accountantsorganisaties met een verregaande vorm van samenwerking hebben waarborgen opgenomen in het toetredingstraject, bij de uitvoering van wettelijke controles en in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De wijze waarop en de diepgang van de verschillende waarborgen verschilt tussen de onderzochte accountantsorganisaties.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.