Go to content
man op straat pijl 400x200
Nieuws 07/11/22

Publicatie voorlopige leidraad keuzebegeleiding voor goede voorbereiding

De AFM publiceerde vorige week de voorlopige leidraad keuzebegeleiding. Pensioenuitvoerders kunnen nu al starten met de inrichting en uitvoering van de keuzebegeleiding voor pensioendeelnemers die complexe en impactvolle keuzes moeten maken. Denk aan de bestaande keuzes rond nabestaandenpensioen en komende keuze rond bedrag ineens.

Deze voorlopige leidraad keuzebegeleiding (pdf; 512 kB) biedt de sector duidelijkheid bij de voorbereiding op de keuzebegeleidingsnorm. Die norm treedt tegelijk in werking met de ingang van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) (1 juli 2023 zoals het er nu naar uitziet), dus niet pas wanneer een pensioenuitvoerder overgaat naar het nieuwe stelsel. Goede voorbereiding op invoering van keuzebegeleiding kost tijd. We krijgen dan ook regelmatig het verzoek om snel duidelijkheid te geven op dit onderwerp.

Nu al beginnen met keuzebegeleiding

Daarnaast kunnen pensioenuitvoerders keuzebegeleiding nu al in het belang van hun deelnemers inzetten, voordat dit verplicht wordt. Pensioenuitvoerders kunnen de inzichten in de voorlopige leidraad nu al mee gaan nemen in het begeleiden van hun deelnemers bij de keuzes die ze kunnen (gaan) maken. Een concreet voorbeeld is de keuze voor het bedrag ineens. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt het vanaf 1 juli 2023 voor deelnemers mogelijk om maximaal 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen bij het begin van hun pensionering. De eerste communicatie daarover door pensioenuitvoerders zal ruim daarvoor moeten starten. De AFM verwacht dat deelnemers inzicht wordt geboden in de (gestapelde) gevolgen van hun keuzes op het verloop van hun uitkering.

Tips en tricks

Enkele belangrijke overwegingen die de AFM meegeeft in de leidraad zijn:

  • Deelnemers verschillen van elkaar. Ze hebben verschillende behoeftes, kenmerken en vaardigheden bij het maken van pensioenkeuzes. Hoe beter de verstrekte informatie en de keuzeomgeving aansluit bij de deelnemer, des te beter de deelnemer keuzes kan maken;
  • Het bepalen van een goede, bij voorkeur gepersonaliseerde of gesegmenteerde, standaardoptie (de ‘default’) is essentieel;
  • Adequate keuzebegeleiding is een continu proces van inrichten, uitvoeren, monitoren, evalueren en indien nodig verbeteren.

 

Inwerkingtreding

De leidraad geldt vanaf het moment dat de Wet toekomst pensioenen, en daarmee de norm keuzebegeleiding, inwerking treedt. Mocht de keuzebegeleidingsnorm nog gewijzigd worden, dan kan dat uiteraard impact hebben op de inhoud van de leidraad. Daarom spreken we ook nog van een voorlopige leidraad.

Toezicht

Wanneer de Wtp en daarmee de keuzebegeleidingsnorm in werking is getreden, gaat de AFM er toezicht op houden. We zullen onder meer kijken naar de wijze waarop de deelnemers inzicht wordt geboden in gestapelde gevolgen van hun keuzes, de manier waarop de keuzebegeleiding is ingericht en hoe is onderbouwd dat dit adequaat is.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.