landschap door lens 400x200
Nieuws 07/11/22

Besluit toekomst pensioenen: adequaat AFM-toezicht mogelijk, maar wel risico’s

Begin oktober maakten wij onze toezichttoets op het Besluit toekomst pensioenen openbaar. Ons eindoordeel is positief, maar wel met kanttekeningen over de positie van de deelnemer. De toezichttoets geeft een goed beeld van onze standpunten over bijvoorbeeld het risicopreferentieonderzoek en het communicatieplan.

In de toezichttoets geven wij aan in hoeverre wij toezicht kunnen houden op de normen uit het Besluit toekomst pensioenen. Zoals gebruikelijk openbaarden we de toezichttoets op het moment dat Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, het Besluit naar de Tweede Kamer stuurde.

Wij constateren dat wij in staat zijn ons toezicht uit te voeren op het Besluit, maar benadrukken tegelijk dat het van belang is om een aantal zaken nog aan te passen. Zo vinden we de informatieverplichtingen in het huidige voorgestelde Besluit onvoldoende om deelnemers tijdig en op persoonlijk niveau duidelijk te maken wat de gevolgen van de transitie zijn voor hun pensioen. Dit vergroot de kans op onrealistische verwachtingen bij deelnemers en verlies van draagvlak en vertrouwen.

Deelnemers informeren bij goedkeuren implementatieplan

Ook zijn wij van mening dat pensioenuitvoerders hun deelnemers eerder moeten infomeren over veranderingen in hun pensioen door de transitie, bijvoorbeeld rond nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat zou volgens ons al moeten op het moment dat het implementatieplan van de pensioenuitvoerder door DNB is goedgekeurd. Dit is door de minister overgenomen in de nieuwe versie van het Besluit.

Risicopreferentieonderzoek

Bij het risicopreferentieonderzoek vinden we het belangrijk dat pensioenuitvoerders voorafgaand een onderzoeksopzet vastleggen. Daarin beschrijven ze onder meer hóé risicopreferenties worden ingewonnen en op welke manier de uitkomsten bijdragen aan het vaststellen van de risicohouding (naast andere elementen als onderzoeksuitkomsten, wetenschappelijke inzichten en deelnemerskenmerken).

Communicatieplan

Ook over het communicatieplan wordt wat ons betreft meer vastgelegd dan in het huidige wetsvoorstel. We willen onder meer dat pensioenuitvoerders in het communicatieplan niet alleen beschrijven wat ze gaan doen, maar ook waaróm. Ook eisen over meetbaarheid zien wij graag terug in de wet.

Informatievereisten gelijkgetrokken

We zijn verheugd dat de minister op basis van onze toezichttoets inmiddels zaken heeft aangepast in het Besluit. Dat geldt bijvoorbeeld voor ons punt dat de informatievereisten voor deelnemers aan de premie- en flexibele regeling gelijk moeten zijn. Alle deelnemers moeten nu jaarlijks geïnformeerd worden over aanpassing van hun variabele uitkering.

Lees onze integrale toezichttoets (pdf, 220 Kb) voor de andere zaken die wij graag veranderd zien voor het goed uitvoeren van ons toekomstige toezicht.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.