Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 09/06/22

AFM legt last onder dwangsom op aan Proton Capital Markets Limited

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 april 2022 een last onder dwangsom opgelegd aan Proton Capital Markets Limited (Proton). De maatregel is opgelegd omdat Proton beleggingsdiensten verleent in Nederland zonder dat zij beschikt over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Overtreding vergunningplicht beleggingsdiensten

Nederlandse consumenten houden een beleggingsrekening aan bij Proton, waarop Proton voor rekening van deze consumenten zonder hun tussenkomst transacties uitvoert of laat uitvoeren in financiële instrumenten. Klanten benaderen Proton niet op eigen initiatief. Proton verleent daarmee beleggingsdiensten aan in Nederland gevestigde klanten. Hiervoor is een vergunning in Nederland vereist, namelijk voor het beheren van individuele vermogens.

Activiteiten niet tijdig gestaakt

Proton heeft het illegaal verlenen van beleggingsdiensten in Nederland niet binnen de gestelde termijn gestaakt. Sinds 5 mei 2022 is Proton daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat Proton niet aan de opgelegde last heeft voldaan, is de dwangsom aan Proton opgelopen met € 5.000. Per 14 mei 2022 is de dwangsom opgelopen tot het maximum van € 50.000. Proton heeft tot op heden niet aan de last voldaan.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM de onderneming/persoon haar verboden gedraging(en) te doen beëindigen tot het moment dat aan de toepasselijke regelgeving is voldaan.

De volledige beschikking (pdf, 600 kB) is beschikbaar . Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk daarvoor de actuele stand van zaken (pdf, 115 kB).

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 - 1134 0281 of maarten.dijksma@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.