animatie-mensjes-geld
Nieuws 18/07/22

Leg verhoging pensioen goed uit aan alle deelnemers

Pensioenfondsen die vooruitlopend op de pensioentransitie pensioen verhogen moeten de gevolgen daarvan correct, tijdig, duidelijk en evenwichtig uitleggen aan alle deelnemers. De AFM doet doorlopend onderzoek naar de communicatie aan deelnemers, en kan de communicatie over verhogingen ook opvragen bij pensioenfondsen.

Gevolgen per geboortejaar

Pensioenfondsen mogen in 2022 deelnemers een toeslag toekennen, anders gezegd: zij mogen indexeren, als zij een beleidsdekkingsgraad hebben van ten minste 105% en naar verwachting zullen invaren. Zij moeten de effecten per geboortejaar doorrekenen en de financiële gevolgen voor elke leeftijdsgroep inzichtelijk maken. De precieze voorwaarden staan in het Besluit toeslag in bijzondere omstandigheden, dat op 1 juli 2022 in werking is getreden en worden ook nader toegelicht in het DNB-factsheet: Tijdelijke regeling voor toeslagen in 2022 vanwege voorgenomen transitie. Met de versoepelde regels wordt een voorschot genomen op de wijziging van het pensioenstelsel. 

Informeren van deelnemers is verplicht

Het verhogen van de pensioenopbouw of uitkering heeft financiële gevolgen voor generaties die later met pensioen gaan. In feite is sprake van herverdeling. Het is belangrijk om daar transparant over te communiceren met je deelnemers en gepensioneerden. In de nota van toelichting op het besluit staat welke informatie het fonds tijdig en actief ter beschikking moet stellen of moet verstrekken:

  • informatie over het gebruik van het besluit
  • de onderbouwing daarvan
  • inzicht in de effecten op cohortniveau (in beginsel per geboortejaar)

Concrete tips

De AFM deed in 2020 onderzoek naar communicatie over de verlaging van het pensioen. De lessen daaruit zijn:

  • Leg uit waarom je hebt besloten te indexeren en waarom dat in het belang is van zowel deelnemers als gepensioneerden.
  • Maak met cijfers duidelijk wat dit betekent voor de verschillende deelnemers en gepensioneerden, zowel qua voordelen als qua herverdeling. Wie gaat erop vooruit en wie op achteruit en waarom is dat evenwichtig?
  • Plaats dit in het grotere geheel, link het aan de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.