Terug

Risicopreferentieonderzoek: slim om nu al te beginnen

Artikel

zebrapad

Ken je de risicovoorkeuren van je deelnemers? En hoe ga je om met de verschillende ideeën die deelnemers hierover hebben? Door nu al na te denken over risicopreferenties ga je straks goed voorbereid over naar het nieuwe pensioenstelsel.

Inzicht in de voorkeuren van de deelnemers

Een goed risicopreferentieonderzoek geeft pensioenuitvoerders inzicht in de voorkeuren van hun deelnemers. En helpt om te zorgen dat de regeling aansluit bij de wensen en verwachtingen van de deelnemers. De AFM vindt het belangrijk dat de pensioensector - met verstand - luistert naar de wensen en voorkeuren van deelnemers. Een goed onderzoek biedt een objectief referentiepunt bij de beleidsvorming en helpt in de verbinding met de deelnemers.

Door de wetgever zijn wettelijke kaders gesteld aan het onderzoek, de uitwerking binnen deze kaders is een open norm. De AFM wil de precieze invulling van het onderzoek niet te veel beperken.  

Criteria voor het onderzoek

Er zijn meerdere methodes mogelijk voor het onderzoek. Aan de hand van algemene criteria zullen wij de degelijkheid van de onderzoeken beoordelen. Dit zijn de eerder door de AFM opgestelde FRAME-criteria, die wij ook hier een goed uitgangspunt vinden:

  • Feasible (uitvoerbaar) 
  • Rationalising (rationaliserend) 
  • Appropriate (passend)
  • Measurable (meetbaar) 
  • Errable (feilbaar) 

Open norm: ruimte voor maatwerk en innovatie

Er is gekozen voor een open norm om innovatie door de sector niet te beperken en om maatwerk mogelijk te maken. De verschillen tussen regelingen en groepen deelnemers zijn immers groot. De pensioenuitvoerder staat dicht bij de deelnemer en kan het beste bepalen hoe het onderzoek goed uitvoerbaar en van meerwaarde is. Wij roepen de sector op om niet af te wachten, maar nu al aan de slag te gaan. Of in elk geval na te denken over de praktische kanten van dit onderwerp. De ervaring leert dat onderzoeken effectiever zijn wanneer ze aansluiten op de wensen van de instelling en de kenmerken van de deelnemers.

Wat kun je de komende tijd verwachten van de AFM?

De lagere wetgeving over het risicopreferentieonderzoek is begin april ter openbare consultatie aan de sector voorgelegd. De AFM heeft haar visie op de wetteksten verwoord in een consultatiereactie. Daarnaast blijven wij in gesprek met de sector over dit onderwerp.

Op het AFM-pensioenevent van 2 juni wordt een break-out sessie gewijd aan het risicopreferentieonderzoek. In het najaar van 2022 publiceert de AFM guidance. Ons doel is om met deze handvatten pensioenuitvoerders verder op weg te helpen bij een goede invulling van deze taak.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel