Terug

AFM herziet beleidsregel voor hoogte bestuurlijke boetes

Nieuws

man-lezen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar beleidsregel voor het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes herzien. Het aanpassen van de beleidsregel was nodig, omdat het deels gedateerd was en niet meer volledig aansloot bij de wet- en regelgeving.

Reactie op consultatie

De AFM consulteerde in het voorjaar de herziening van haar boetetoemetingsbeleid. Marktpartijen kregen de gelegenheid om te reageren op de voorgenomen herziening van het beleid. Meer informatie daarover staat in het feedbackstatement. Het leidde uiteindelijk niet tot een aanpassing van het beleid.

Transparantie en evenredigheid

Op basis van de beleidsregel bepaalt de AFM de hoogte  van bestuurlijke boetes. Met het boetetoemetingsbeleid geeft de AFM op voorhand zoveel mogelijk transparantie over de wijze waarop de hoogte van de boete wordt vastgesteld. Ook zorgt zij er zo voor dat het in elke afzonderlijke zaak tot een boete komt waarvan de hoogte evenredig is.

Publicatie in Staatscourant

De definitieve versie van de beleidsregel met toelichting is ook gepubliceerd in de Staatscourant.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel