Terug

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

Nieuws

accountant-verslaggeving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert de concept herziening van haar boetetoemetingsbeleid. Dat is een beleidsregel op basis waarvan de AFM de hoogte van bestuurlijke boetes bepaalt. Het gaat om een aanpassing en nadere uitwerking van het huidige boetetoemetingsbeleid. De consultatie loopt tot en met 30 april 2021.

De AFM houdt toezicht op de naleving van financiële wet- en regelgeving. Daarvoor beschikt de AFM over wettelijke handhavingsbevoegdheden zoals  het opleggen van bestuurlijke boetes. Voor het vaststellen van de hoogte van de boetes hanteert de AFM een boetetoemetingsbeleid. Aanpassing van deze beleidsregel is wenselijk, omdat het huidige beleid deels gedateerd is en niet meer volledig aansluit bij de wet- en regelgeving. In de toelichting geeft de AFM hierin meer inzicht.

Reacties zichtbaar na consultatie

De AFM verwerkt de ontvangen consultatiereacties in een overzicht. Dit zogenaamde feedbackstatement wordt na afloop van de consultatie openbaar gemaakt. Met de publicatie van het statement is voor iedereen zichtbaar in hoeverre de verschillende consultatiereacties hebben geleid tot aanpassing van de concept beleidsregel. Wilt u niet dat uw reactie in het feedbackstatement komt te staan? Geef dit dan aan in uw antwoord op de consultatie.

Publicatie nieuwe beleidsregel

De definitieve versie van de beleidsregel met toelichting wordt medio 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De AFM publiceert het nieuwe boetetoemetingsbeleid samen met het feedbackstatement ook op www.afm.nl.

Reageren op de consultatie?

U kunt reageren op deze consultatie tot en met 30 april 2021. Stuur uw reactie naar consultatie@afm.nl, onder vermelding van ‘Reactie consultatie boetetoemetingsbeleid’. In het kader van deze consultatie verwerken wij uw e-mailadres en eventuele contactgegevens die u verstrekt in uw reactie. Wij bewaren uw contactgegevens zodat wij bij eventuele onduidelijkheden contact kunnen opnemen. Deze gegevens worden zes maanden na sluiting van de consultatie verwijderd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel