Terug

Beleidsregel geschiktheid gewijzigd

Nieuws

vrouw-man-kijkend-naar-telefoonscherm

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Per 15 januari 2020 treedt de gewijzigde Beleidsregel in werking.

De wijziging van de Beleidsregel betreft geen volledige herziening en verandert niet het bestaande toetsingsbeleid van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). De wijziging verandert evenmin de reikwijdte of de doelgroep van het toetsingsbeleid anders dan dat deze volgt uit de wetgeving.

Doel Beleidsregel

De Beleidsregel verduidelijkt wat de toezichthouder verstaat onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. De Beleidsregel verschaft daarnaast duidelijkheid over wanneer beleidsbepalers getoetst moeten of kunnen worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meeweegt.

Consultatie

Marktpartijen hebben de gelegenheid gehad om tussen 26 juni en 1 september 2019 te reageren op de voorgenomen wijzigingen. In het feedbackstatement zijn de kernpunten uit de ontvangen reacties puntsgewijs weergegeven samen met een reactie van DNB en AFM hierop. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in  Wijzigingsbesluit van 12 december 2019. De gewijzigde Beleidsregel is op 14 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en een dag na publicatie in werking getreden. De gewijzigde Beleidsregel is ook in te zien via www.wetten.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel