Terug

Commissie Toekomst Accountancysector deelt 22 aanbevelingen in eindrapport

Nieuws

mensen-glazen-kantooroverleg

Vandaag verscheen het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) ‘Vertrouwen op controle’. De CTA deelt in haar rapport 22 aanbevelingen met als doel de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren.

Betrouwbare cijfers in de jaarrekening zijn van grote maatschappelijke waarde. Accountants voegen zekerheid toe aan deze cijfers op basis van hun wettelijke controles. Het doel van het toezicht op accountantsorganisaties is het gerechtvaardigd herstel van vertrouwen in de kwaliteit van wettelijke controles. De duurzame borging daarvan is een complex proces.

Hele keten onder de loep

De CTA heeft gekeken naar alle schakels in de keten die een rol spelen bij de kwaliteit van accountantscontroles. Dat zijn onder meer de rol van de onderneming bij het correct opstellen van een jaarrekening, de controle door de accountants(organisatie) en de auditcommissie en de rol van gebruikers van de jaarrekening. De CTA heeft ook aanbevelingen gedaan om het onafhankelijk toezicht op de wijze waarop accountants hun wettelijke controle van de jaarrekening uitvoeren te verbreden en te versterken. De AFM vindt de integrale aanpak van de commissie winst en van belangrijke toegevoegde waarde bij de analyse van het kwaliteitsprobleem.

Kabinetsreactie volgt

Het rapport van de CTA is door minister Hoekstra vandaag samen met een aanbiedingsbrief aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Uiterlijk eind maart 2020 volgt een volledige kabinetsreactie, waarbij wordt ingegaan op de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan. De CTA werd eind 2018 ingesteld, mede naar aanleiding van rapporten van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Rapporten vormen basis van aanbevelingen

Het rapport van de CTA past in een reeks van recente rapporten over de kwaliteit van de accountancysector. Zo publiceerde de AFM de rapporten ‘Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector’ (november 2018) en ‘Kwaliteit overige oob-accountantsorganisaties onderzocht’ (oktober 2019). De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) bracht op 14 januari 2020 het rapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ uit.

Deze rapporten vormen samen de basis voor de dialoog over de toekomst van de accountancysector en het verbeteren van de kwaliteit van wettelijke controles.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel