Terug

Monitoring Commissie Accountancy publiceert eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’

Nieuws

mensen-glazen-kantooroverleg

De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) publiceert vandaag haar eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector; Veel problemen zijn helemaal niet nieuw, ze keren alleen telkens terug’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport.

De MCA levert met haar uitgebreide eindrapport een belangrijke bijdrage aan het debat over duurzame versterking van de accountancysector. De MCA heeft in 2014 als doel meegekregen het waarborgen van continue verbetering in de accountancysector en waar nodig aanscherpen van de 53 maatregelen, zoals die in 2014 zijn voorgesteld in het sector-rapport ‘In het publiek belang’. Het is goed dat de MCA haar onafhankelijke rol zorgvuldig heeft vervuld en de sector een kritische spiegel voorhoudt.

Op 21 november 2018 is de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) aangekondigd, mede naar aanleiding van het AFM rapport kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector en het tweede verslag van de MCA, Doorpakken! Het advies van de CTA, de recente rapportage van de AFM over de overige OOB-accountantsorganisaties en dit derde MCA-rapport, zullen straks tezamen meer inzicht geven in het effect van de tot dusver genomen maatregelen en de noodzaak van aanvullende ingrepen ter versterking van de accountancysector en verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle in Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel