Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 16/09/19

AFM legt Raedts als bestuurder van Vastgoedfonds Nederland een last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 augustus 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer S.E.M. Raedts, bestuurder van Vastgoedfonds Nederland B.V. (Vastgoedfonds Nederland). Raedts moet essentiële informatie verstrekken aan beleggers die hebben geïnvesteerd in obligaties van Expat Real Estate Fund IV B.V. (EREF IV). Als hij dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet hij €5.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een maximum van €50.000.

Vastgoedfonds Nederland biedt obligaties van EREF IV aan. Met de gelden van de obligaties wordt volgens het investeringsmemorandum geïnvesteerd in appartementen en studio’s in de Randstad en de exploitatie ervan. De AFM heeft waargenomen dat geen onroerend goed op naam van EREF IV of op naam van de Stichting Deelnemers Expat Real Estate Fund IV in het Kadaster is geregistreerd. Beleggers zijn hierover niet geïnformeerd door Vastgoedfonds Nederland. Ook is geen (duidelijk vindbare) informatie verstrekt over de besteding van de investeringsgelden. De AFM heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd.

Oneerlijke handelspraktijk

Raedts is wettelijk verplicht om juiste en essentiële informatie te verstrekken aan (potentiële) beleggers. Als dat niet is gebeurd is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk en dat is een overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald. In dit geval eist de AFM dat Raedts juiste en alle essentiële informatie verstrekt aan beleggers, zodat aan de toepasselijke regelgeving is voldaan.

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.