Terug

Is uw Dienstverleningsdocument nog actueel?

Nieuws

Man en vrouw in informeel overleg

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de benchmark van de DVD-generator vernieuwd. Hierdoor moeten financiële dienstverleners mogelijk hun Dienstverleningsdocument (DVD) aanpassen. Controleer daarom nu of uw DVD nog actueel is.

Aanbieders, bemiddelaars en adviseurs zijn verplicht om een gestandaardiseerd dienstverleningsdocument aan de consument te verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen. Uw DVD moet altijd actueel zijn. Dit is vastgelegd in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo). Uw DVD is niet meer actueel als uw dienstverleningsconcept wijzigt of als het aantal op de markt verkrijgbare producten (de benchmark) wijzigt.

Benchmark geeft beeld van reikwijdte dienstverlening

Het DVD geeft de consument een beeld van de reikwijdte van uw dienstverlening. Is er bijvoorbeeld sprake van een vergelijking van een beperkt aantal producten of een groot aantal producten? In de DVD-generator heeft u onder meer ingevuld hoeveel producten u binnen een bepaalde productcategorie vergelijkt. Het door u ingevulde aantal wordt in de DVD-generator afgezet tegen het totaal aantal in de markt verkrijgbare producten binnen de betreffende productcategorie. Dit noemen we de benchmark. Vervolgens concludeert de DVD-generator of u geen, een beperkt of een groot aantal producten vergelijkt. Uiteraard wijzigt het aantal in de markt beschikbare producten doorlopend. 

Jaarlijks publiceert de AFM het aantal op de markt verkrijgbare producten per productcategorie. Dat vindt u op de laatste pagina van de Handleiding DVD-generator.

Hoe kunt u uw DVD actualiseren?

Ga naar het digitaal loket en log in met uw AFM-ID. Selecteer in het menu links 'Financiële dienstverleners' en daarna de 'DVD-generator'. Klik daarna op het tabblad Aanvragen. Hier kunt u onderaan de pagina op ‘Start dienst’ klikken. Vervolgens ziet u het DVD op basis van de gegevens die u eerder heeft ingevoerd.

Vul onder het kopje ‘objectieve analyse’ in hoeveel producten u binnen de betreffende productcategorie vergelijkt. In de DVD-generator wordt dit aantal afgezet tegen de geactualiseerde benchmark. Nadat u het hebt opgeslagen verschijnt uw geactualiseerde DVD en kunt u zien of de update leidt tot een gewijzigd DVD. Plaats het geactualiseerde DVD ook op uw website (als dat van toepassing is).

AFM-ID kwijt?

Via het aanvraagformulier AFM-ID kan een beleidsbepaler van uw onderneming een nieuw AFM-ID aanvragen.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het DVD. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur via 0800-6800 680 (gratis), het contactformulier of ondernemersloket@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel