Terug

Vragenlijst voor beleggingsinstellingen: risico’s witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws

brief

Beleggingsinstellingen en hun beheerders ontvangen volgende week een vragenlijst met vragen over risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en de naleving van sanctieregelgeving. De vragenlijst moet elk jaar verplicht worden ingevuld.

Bepalen risico’s witwassen en terrorismefinanciering

Het toezicht van de AFM is risicogestuurd. De informatie die u aanlevert gebruikt de AFM om risicoprofielen op te stellen voor de verschillende beleggingsinstellingen. Deze risicoprofielen geven de AFM een algemeen beeld van de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s in de markt en de naleving van de wetgeving. Daarnaast gebruikt de AFM deze risicoprofielen bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie.

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Deze wetgeving geldt onder meer voor Nederlandse beleggingsinstellingen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel