Terug

AFM stimuleert meldingscultuur ongebruikelijke transacties bij beleggingsondernemingen

Nieuws

lift-exterieur

Voor beleggingsondernemingen is het belangrijk het maatschappelijke belang van het melden van ongebruikelijke transacties te benadrukken. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de meldingscultuur blijkt dat lang niet altijd duidelijk is wat medewerkers moeten melden, terwijl het melden van ongebruikelijke transacties bijdraagt aan de reputatie van beleggingsondernemingen.

Beleggingsondernemingen hebben een belangrijke functie in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Zo moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).

Melden onduidelijk en tijdrovend

Medewerkers zien de noodzaak daartoe, maar weten niet altijd wat daaronder wordt verstaan. Zij denken vaak alleen aan afwijkende transactiepatronen. Er zijn echter meer situaties die ongebruikelijk zijn, zoals het afwijzen van een cliënt, omdat deze geen openheid van zaken wil geven. Daarnaast geven medewerkers aan dat het intern melden van ongebruikelijke transacties tijdrovend is. Terwijl eenvoudig kunnen melden juist bijdraagt aan een goede meldingsdiscipline.

Maatschappelijk belang van een sterke meldingscultuur

Het voorkomen van reputatieschade voor de onderneming blijkt een belangrijke reden te zijn voor medewerkers om ongebruikelijke transacties te melden. Voor beleggingsondernemingen is het daarnaast belangrijk om het maatschappelijke belang ervan te benadrukken, ook als de publieke aandacht ervoor even wat minder is. Juist dat draagt bij aan een cultuur waarin het melden van ongebruikelijke transacties belangrijk wordt gevonden en wordt gestimuleerd. 

Directie moet goede voorbeeld geven

Voorbeeldgedrag van de directie en leidinggevenden speelt daarbij een belangrijke rol. Net als het regelmatig volgen van opleidingen door medewerkers. Ook de AFM helpt ondernemingen bij het versterken van de meldingscultuur. Zo ontwikkelde de toezichthouder een speciale hand-out om medewerkers alert te maken op ongebruikelijke transacties. Ook geeft de AFM op haar website duidelijke voorbeelden van ongebruikelijke transacties.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel