Terug

AFM doet verkennend onderzoek naar aanpak integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

Het is belangrijk dat accountantsorganisaties integriteitsrisico’s in kaart brengen, analyseren en beheersen. Dit draagt bij aan een integere en beheerste uitoefening van hun bedrijf. Een goed hulpmiddel hierbij is de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA). De AFM onderzoekt de SIRA’s van een aantal niet-OOB-accountantsorganisaties.  

Eind 2017 heeft de AFM gewezen op het belang van de SIRA in een brief aan alle niet-OOB-accountantsorganisaties.

Goede praktijkvoorbeelden

Eind mei 2018 heeft de AFM bij een aantal niet-OOB-accountantsorganisaties de SIRA opgevraagd om deze te bestuderen. Deze organisaties ontvangen een terugkoppeling. Bovendien zal de AFM de goede praktijkvoorbeelden publiceren die uit dit verkennend onderzoek naar voren komen.  

Presentaties SIRA

Naar aanleiding van de brief heeft de AFM op uitnodiging van de branchevereniging SRA presentaties gegeven over de SIRA. Daarbij is ook het verkennend SIRA-onderzoek van de AFM aan bod gekomen.

Beheersing integriteitsrisico’s

Onderdeel van de beheersing van integriteitsrisico’s is een goede opvolging door accountantsorganisaties van gevallen waarin zich één of meer integriteitsrisico’s materialiseren. Er kan dan sprake zijn van een incident dat verplicht en onverwijld aan de AFM gemeld moet worden. De AFM heeft hierover een interpretatie opgenomen op haar website.

Als u twijfelt over het al dan niet moeten melden van een bepaald geval en u hierover wilt overleggen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving van de AFM, via het e-mailadres wta@afm.nl. Vragen over de SIRA kunt u mailen naar AOintegriteit@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel