Terug

AFM legt Van Boort als bestuurder van Infare UK last onder dwangsom op

Maatregel

Uitspraak CBb: de boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Van Boort, de toenmalige bestuurder van Infare UK Ltd (Infare UK). Infare UK heeft mogelijk in Nederland flitskrediet aangeboden of daarin bemiddeld. Van Boort voldeed niet aan informatieverzoeken van de AFM die deze informatie nodig had om vast te stellen of Infare UK zonder vergunning van de AFM actief is geweest. Inmiddels staat Infare UK niet meer ingeschreven in de Engelse Kamer van Koophandel. In verband met lopende gerechtelijke procedures heeft het enige tijd geduurd voordat de AFM over mocht gaan tot publicatie.

Op de website van een partij waar Infare UK vermoedelijk mee samenwerkte, werd (vermoedelijk) krediet met een korte looptijd (flitskrediet) aangeboden aan Nederlandse consumenten en/of werd daarin bemiddeld. Deze website is sinds eind 2016 niet langer online. De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat Infare UK opdracht heeft gegeven aan een Nederlands (gelieerd) incassobureau om online afgesloten flitskredieten uit te betalen aan Nederlandse consumenten. Daarnaast zou Infare UK dat incassobureau opdracht hebben gegeven om geldbedragen te innen die zien op terugbetalingen van krediet. Ook zou Infare UK een samenwerking hebben (gehad) met een Maltese partij.

Vergunning nodig

Het aanbieden van krediet en het bemiddelen daarin mag niet zonder een vergunning van de AFM, tenzij er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. Infare UK beschikte niet over een vergunning van de AFM voor het aanbieden van krediet of het bemiddelen daarin op de Nederlandse markt. De AFM heeft onvoldoende informatie ontvangen om te kunnen vast stellen of er sprake is van een uitzondering of vrijstelling.

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Van Boort heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Tot op heden heeft hij geen bankafschriften van Infare UK verstrekt. Sinds 28 februari 2017 moet hij de dwangsom betalen voor iedere dag dat hij niet aan de opgelegde last voldeed. Het maximum van €50.000 is inmiddels bereikt.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of persoon opgedragen een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming of persoon een geldsom betalen aan de AFM.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd
(1)
Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen
(2)
Ingesteld Uitspraak gedaan
(3)
Ingesteld Uitspraak gedaan
(4)
21-12-2016 27-12-2016 19-07-2017 27-07-2017 12-12-2017 15-12-2017

(1) Bij besluit van 18 mei 2018 heeft de AFM de hoogte van de dwangsom gematigd tot €15.000.
(2) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(3) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard (ECLI:NL:RBROT:2017:9689, niet gepubliceerd).
(4) De heer Van Boort heeft het door hem ingestelde hoger beroep op 5 juni 2018 ingetrokken.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel