Terug

Vrijstellingsregeling prospectusplicht: voldoe aan meld- en informatieplicht per 1 oktober

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

De vrijstellingsregeling van de prospectusplicht wijzigt per 1 oktober 2017, zoals 6 september aangekondigd. De vrijstelling wordt verhoogd naar €5 miljoen. Aanbieders van effecten die gebruik maken van de vrijstelling moeten de aanbieding melden bij de AFM en de beleggers informeren over de aanbieding. Het format voor het informatiedocument voor beleggers is vanaf nu beschikbaar op de website van de AFM.

Nieuwe voorwaarden

Ondernemingen moeten per 1 oktober 2017 aan nieuwe voorwaarden voldoen als zij gebruik willen maken van deze vrijstelling. Zo moeten aanbiedingen die onder deze vrijstelling worden gedaan voortaan vooraf worden gemeld bij de AFM. Ook zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers met gebruik van een informatiedocument. Dit helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Het informatiedocument moet gelijktijdig met de melding aan de AFM worden verstrekt. Daarnaast zijn ondernemingen verplicht om ook aanbiedingsdocumenten en reclamemateriaal aan de AFM te verstrekken. Meer informatie over de vrijstellingsregeling, het format voor het informatiedocument en een werkinstructie vindt u op de website.

Melden vanaf 29 september mogelijk

Uiterlijk 29 september 2017 is ook een meldformulier beschikbaar. Het is dan ook daadwerkelijk mogelijk een vrijgestelde aanbieding van effecten aan te melden bij de AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel