Terug

AFM maakt wetgevingswensen 2017 kenbaar

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar wetgevingsbrief 2017 met de minister van Financiën gedeeld. Deze brief bevat wensen voor wetgeving om de financiële markten eerlijker en transparanter te maken en de effectiviteit van het toezicht van de AFM te bevorderen.

Op 24 maart 2017 heeft minister Dijsselbloem de wetgevingsbrief van de AFM en van DNB met zijn reactie hierop naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de reactie van de minister van Financiën blijkt dat hij bereid is de wenselijkheid en mogelijkheden van de meeste wetgevingswensen van de AFM te bekijken en te onderzoeken en/of hier verder in overleg wil treden met de AFM.

Veranderend speelveld bepalend voor wensen in wetgeving

De AFM heeft in haar toezichtagenda 2016-2018 een aantal trends en risico’s beschreven. Door de lage rente-omgeving zijn mensen op zoek naar hogere rendementen, de internationalisering zorgt ervoor dat financiële markten zich niet meer beperken tot de landsgrenzen en de technologische ontwikkelingen zorgen voor de opkomst van nieuwe spelers. Het belang van samenwerking tussen de Europese toezichthouders neemt hierdoor toe.

Deze ontwikkelingen vormen de voornaamste aanleiding voor een groot deel van onze wetgevingswensen. Technologische ontwikkelingen hebben tot gevolg dat financiële ondernemingen in hun klantcontact steeds minder afhankelijk zijn van fysiek contact, tijdstip en locatie. Online advies en online transacties worden steeds gangbaarder. Daarnaast worden steeds meer data ontsloten en wordt het gebruik van deze data voor veel partijen een belangrijke bron voor hun inkomsten.

De steeds sneller veranderende omgeving vraagt ook om een constante aanpassing van de toezichtaanpak van de AFM. Dat betekent dat bestaande wet- en regelgeving steeds moet worden bekeken en waar nodig vernieuwd. Dit draagt bij aan het streven naar eerlijke en transparante markten en helpt voorkomen dat consumenten en beleggers in de problemen komen.

Concrete wetgevingswensen

De volgende concrete wetgevingswensen zijn opgenomen in de AFM-wetgevingsbrief 2017:

  • Introductie van een algemeen reclameverbod voor schadelijke financiële producten, ook voor niet-financiële ondernemingen
  • Borging vakbekwaamheid bij geautomatiseerd advies
  • Versterking van het toezicht bij big data-analyse
  • Aanpassing wetgeving voor de situatie waar een oorspronkelijke kredietaanbieder gaat assisteren bij beheer
  • Invoeren kwaliteitsrekening beleggingsondernemingen
  • Aandachtspunt wijzigingen pensioenstelsel: invulling van zorgplicht bij nieuwe pensioencontracten
  • Uitbreiding meldplicht tussentijdse beëindiging controleopdracht naar alle wettelijke controles

Daarnaast vragen we aandacht voor onze zorgen over de Wet open overheid en aan de overlap met de wensen van de Nederlandsche Bank (DNB). Ook vragen we aandacht voor een aantal openstaande wensen uit voorgaande wetgevingsbrieven zoals herzieningen Wet op het financieel toezicht, de bevoegdheid voor de AFM om externe experts in te schakelen en de mogelijkheid om informatie te delen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Journalisten kunnen contact opnemen met Marieke Ziedses des Plantes, woordvoerder AFM, via 06 - 2159 7012 of via marieke.ziedses.des.plantes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel