Terug

AFM consulteert wijzigingen van Nrgfo

Nieuws

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert wijzigingen van de ‘Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen’ (Nrgfo). De wijzigingen hangen onder meer samen met de inwerkingtreding van de Europese PRIIP’s verordening (de Verordening). In aanvulling op deze wijzigingen vinden er ook een aantal technische aanpassingen plaats in de Nrgfo.

Europese PRIIP’s verordening

Met ingang van 1 januari 2018 geldt de Verordening voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent. PRIIP's staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten). De Verordening introduceert voor deze producten de verplichting om een essentiële-informatiedocument (eid) op te stellen en te verstrekken aan de retailbelegger.

Belangrijkste wijzigingen Nrgfo

Op dit moment geldt in Nederland voor complexe producten de verplichting om een financiële bijsluiter beschikbaar te hebben. Omdat veel van de complexe producten vanaf 1 januari 2018 onder de reikwijdte van de Verordening vallen, zal per 1 januari 2018 in het BGfo (Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen) de verplichting komen te vervallen om een financiële bijsluiter op te stellen en beschikbaar te hebben. Daarom zal de Nrgfo ook worden gewijzigd. In de Nrgfo zullen de bepalingen over de financiële bijsluiter komen te vervallen.

In het BGfo wordt voor derdepijlerpensioenproducten de verplichting geïntroduceerd om per 1 januari 2018, in plaats van een financiële bijsluiter, een informatiedocument op te stellen dat qua vorm en inhoud gebaseerd is op het eid, het essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten. De inhoud van het essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten wordt uitgewerkt in de Nrgfo.

De inwerkingtreding van de Verordening en het afschaffen van de financiële bijsluiter heeft ook gevolgen voor de manier waarop aanbieders van complexe producten mogen communiceren over de rendementen van hun producten in precontractuele informatie zoals reclame-uitingen en offertes. Daarom zijn ook  aanpassingen in de Nrgfo voorgesteld voor de berekening en presentatie van kosten, risico’s en rendementsprognoses in verschillende (pre)contractuele informatie van complexe beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten.

Reageren op de consultatie tot en met 3 juli 2017

De consultatie door de AFM staat open tot en met 3 juli 2017. Aan marktpartijen wordt gevraagd te reageren per e-mail via nrgfo@afm.nl. Meld op welke wijziging de reactie van toepassing is en of de reactie openbaar mag worden gemaakt.
 
Tot slot consulteert de minister van Financiën tot en met 30 mei 2017 wijzigingen van het BGfo, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit uitvoering EU-verordeningen en financiële markten. De wijzigingen van bovengenoemde besluiten hangen samen met de implementatie van de Europese PRIIP’s verordening en hebben onder andere betrekking op het laten vervallen van de regels die zien op de financiële bijsluiter en op het introduceren van een nieuw informatiedocument voor derdepijlerpensioenproducten. De wijzigingen van de NRgfo sluiten aan bij de voorgestelde wijzigingen van het BGfo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Matze, woordvoerder AFM, via 06 - 1104 5816 of monique.matze@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel