Terug

Europees Parlement verwerpt PRIIP’s-standaarden

Nieuws

dossier

De voorbereidingen voor de inwerkingtreding van PRIIP’s zijn zowel in Europa als in Nederland in volle gang. PRIIP’s staat voor Packaged Retail Investment and Insurance-based investment Products. Deze verordening schrijft voor dat ontwikkelaars van deze producten het Essentiële-informatiedocument (Eid) opstellen. Wie advies geeft over een PRIIP of verkoopt verstrekt het Eid aan potentiële klanten. Dit document helpt beleggers bij het vergelijken en doorgronden van deze producten. Het Eid heeft in de hele Europese Unie een uniforme vorm en inhoud, met het doel belemmeringen in de interne markt voor financiële diensten en producten te verminderen.

In de verordening is bepaald wat er in het Eid moet worden opgenomen. Dit is nader uitgewerkt in de Regulatory Technical Standards (RTS). Op 14 september 2016 heeft het Europees Parlement de RTS verworpen. Dit betekent dat het nu aan de Europese Commissie is om aangepaste standaarden op te stellen. In principe treedt de verordening nog steeds per 31 december 2016 in werking. Een groot aantal lidstaten, waaronder Nederland, heeft echter bij de Europese Commissie een verzoek tot uitstel van de PRIIPs-verordening ingediend.

In september heeft het ministerie van Financiën de wijzigingswet van de Wft naar aanleiding van PRIIP’s geconsulteerd. Hierin is een nieuwe toezichtsbevoegdheid voor de AFM opgenomen. Deze bevoegdheid houdt in dat de AFM onder strenge voorwaarden bepaalde beleggingsproducten die op een verzekering zijn gebaseerd kan beperken of verbieden.

Als de PRIIP’s-verordening toch per 1 januari 2017 in werking gaat treden, zullen het BGfo en de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) gewijzigd moeten worden. Naar verwachting start het ministerie van Financiën daarom binnenkort met de consultatie van het wijzigingsbesluit. Daarna start de AFM met de consultatie voor de aanpassing van de Nrgfo.

Kijk voor het meest actuele nieuws over PRIIP’s op de speciaal daarvoor aangemaakte webpagina van de AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel