Terug

European Common Enforcement Priorities voor de jaarrekeningen 2016

Internationaal

esma-logo

Ook dit jaar heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) voor de jaarrekeningen 2016 de European Common Enforcement Priorities (ECEP 2016) gepubliceerd. ESMA en de Europese toezichthouders op de financiële verslaggeving proberen hiermee de consistente toepassing en handhaving van de International Financial Reporting Standards (IFRS) te bevorderen.

Bij het toezicht op de jaarrekening 2016 is vooral aandacht voor:

De reflectie van de prestaties van de onderneming

De komende jaren is effectieve communicatie het centrale thema van de International Accounting Standards Board (IASB). Mede daarom is dit onderwerp gekozen. Het kent verschillende aspecten. Denk aan opname van informatie in de jaarrekening die niet specifiek door IFRS wordt vereist, het gebruik van (sub)totalen in de balans en resultatenrekening, segmentinformatie, mutaties in other comprehensive income (OCI), winst per aandeel en de ESMA richtsnoeren voor alternatieve prestatie-indicatoren.

Classificatie van financiële instrumenten als eigen of vreemd vermogen

Regelmatig hebben toezichthouders discussie over dit onderscheid. Als uitgangspunt geldt dat uitsluitend sprake is van eigen vermogen indien de onderneming een onvoorwaardelijk recht heeft om de uitstroom van middelen uit te stellen.

Toelichtingen over de mogelijke impact op de jaarrekening van de nieuwe standaarden

ESMA moedigt issuers aan zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de invoering van de nieuwe standaarden over omzetverantwoording (IFRS 15), financiële instrumenten (IFRS 9) en leasing (IFRS 16) en zo transparant mogelijk te zijn over de verwachte impact op de jaarrekening.

Er is ook aandacht voor de onderwerpen die in voorgaande jaren als ECEP zijn aangemerkt, zoals de gevolgen van de huidige economische omstandigheden op de financiële verslaggeving, waaronder de lage rentestand.

Tot slot worden ondernemingen, die getroffen worden door Brexit, aangemoedigd om transparant te zijn over de risico’s die daarmee samenhangen en over de verwachte invloed op haar activiteiten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel