Terug

AFM biedt inzicht in toezichtactiviteiten in 2015

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballon

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft woensdag 4 maart de nadere invulling van haar plannen voor 2015 gepubliceerd. Per toezichtthema geeft de toezichthouder aan welke concrete activiteiten ze zal uitvoeren, wat de beoogde resultaten zijn en wat de planning is.

Eerder heeft de AFM haar Agenda naar buiten gebracht, waarin op hoofdlijnen de speerpunten voor dit jaar staan. Met beide publicaties wil de AFM bijdragen aan meer transparantie over haar toezicht en de prioriteiten die ze daarin stelt.

Dit jaar kent de AFM negen toezichtthema’s, die gelijk zijn gebleven aan de thema’s uit 2014. Ze zet extra in op toezicht op financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountantsorganisaties en kapitaalmarkten. Ook besteedt de AFM bijzondere aandacht aan de brede onderwerpen zoals technologische ontwikkelingen, inzicht in consumentengedrag en ‘gedrag en cultuur’ (aandachtsgebieden).

De AFM heeft marktpartijen en consumenten in oktober 2014 opgeroepen om mee te denken over haar activiteiten in 2015. Ze heeft verschillende opmerkingen en suggesties ontvangen, die ze heeft gebruikt om haar plannen op te stellen en uit te werken.

Activiteiten

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel