Terug

AFM neemt met instemming kennis van uitspraak Accountantskamer in Weyl-zaken

Nieuws

praatballon

De Accountantskamer heeft vrijdag 18 december 2015 uitspraak gedaan in de zogenoemde Weyl-zaken. In deze zaken waren door verschillende partijen klachten ingediend tegen de betrokken externe accountant. De Accountantskamer heeft de klachten gegrond verklaard. De AFM heeft met instemming kennis genomen van de uitspraak en voelt zich in haar toezichtstaak gesteund, aangezien de Accountantskamer de verwijten tegen de accountant gegrond acht.

De Accountantskamer legt in deze Weyl-zaken de maatregel van definitieve doorhaling in het register op en bepaalt de gecumuleerde termijn waarbinnen de betrokken accountant niet opnieuw ingeschreven kan worden op zes maanden. De verwijten die de Accountantskamer gegrond heeft geacht houden kortgezegd in dat de controlewerkzaamheden van de betrokken accountant voor de jaarrekeningen van Weyl over 2008 en 2009 ontoereikend en onvoldoende zijn geweest.

De accountant in kwestie heeft geen voldoende en geen geschikte controle-informatie verkregen en heeft de controles met onvoldoende professioneel-kritische instelling uitgevoerd. Desondanks had de accountant wel goedkeurende verklaringen afgegeven bij de betreffende jaarrekeningen. De Accountantskamer oordeelt dat de betrokken accountant daarmee ten onrechte goedkeurende verklaringen in het maatschappelijk verkeer heeft gebracht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel