Terug

Aankondiging marktbreed onderzoek naleving ESMA Richtsnoeren

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM voert de komende tijd een marktbreed nader onderzoek uit naar de naleving van ESMA Richtsnoeren voor interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving.

Met dit onderzoek spelen we in op zorgen over de potentiële risico’s rondom de geautomatiseerde en algoritmische handel en de mogelijke weerslag op de eerlijke en ordelijke werking van de financiële markten. Deze Richtsnoeren zijn op 1 mei 2012 van kracht geworden. Op verzoek van de AFM is destijds door diverse marktpartijen informatie verstrekt over hun implementatie van die Richtsnoeren.

Achtergrond

De ESMA Richtsnoeren hebben als doel het voorkomen van marktverstoringen en marktmisbruik door eisen aan de bedrijfsvoering van betrokken partijen te stellen. Deze Richtsnoeren werken met preventiemaatregelen gericht op drie verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, te weten op:

  • de systemen: monitoring, testen; 
  • personen: kennisniveau, opleiding; en 
  • processen: controles, vastlegging.

In het onderzoek naar de naleving van deze preventiemaatregelen uit de ESMA Richtsnoeren betrekt de AFM alle betrokken partijen, zoals handelsplatformen, beleggingsondernemingen en niet-vergunninghoudende members van handelsplatformen. Alle betrokken partijen moeten aan de vereisten uit de ESMA Richtsnoeren voldoen. De mate waaraan zij aan de vereisten moeten voldoen zijn afgestemd op de aard, omvang en complexiteit van hun activiteiten.

Wijze van onderzoek

Door middel van een vragenlijst willen we een algemeen beeld krijgen van de mate van naleving door alle partijen voor wie de ESMA Richtsnoeren gelden. Daarnaast gaat de AFM een aantal partijen selecteren voor een uitgebreider onderzoek. Dat onderzoek bestaat uit een gedetailleerde (schriftelijke) uitvraag en daarop volgend een gesprek met eventueel een onderzoek ter plaatse.

Vervolg

De partijen waarbij wij nader onderzoek gaan uitvoeren krijgen na afloop van het onderzoek een individuele schriftelijke terugkoppeling van onze bevindingen. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven, kan de AFM ingrijpen om het noodzakelijke niveau van naleving van de Richtsnoeren te realiseren. Aan het eind van het onderzoek verwacht de AFM een samenvatting van haar algehele onderzoeksbevindingen in een generieke rapportage kenbaar te maken.

Meer informatie

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel