Terug

Boete voor Veldmaarschalk N.V. voor illegaal aanbieden beleggingsobjecten

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 13 juni 2014 een bestuurlijke boete van €24.000 opgelegd aan Veldmaarschalk N.V. (Veldmaarschalk). Veldmaarschalk heeft beleggingsobjecten aangeboden zonder dat zij over een verplichte vergunning van de AFM beschikte.

 
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
13 juni 2014 15 juli 2014 27 november 2014* geen

* (1) De AFM heeft het bezwaar van Veldmaarschalk N.V. ongegrond verklaard en het boetebesluit in stand gelaten, met aanvulling van de motivering zoals opgenomen in haar beslissing op bezwaar.

 

De AFM heeft vastgesteld dat Veldmaarschalk van 1 juli 2009 tot 28 december 2011 kavels in Terneuzen en Vianen heeft aangeboden aan consumenten, waarbij werd gespeculeerd op een waardevermeerdering door een mogelijke bestemmingswijziging.

Door hierop te speculeren stelde Veldmaarschalk een rendement in het vooruitzicht. Het beheer van de grond werd uitgevoerd door een andere partij dan de belegger. In dat geval is sprake van het aanbieden van beleggingsobjecten. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) is daarvoor een vergunning verplicht (artikel 2:55 Wft). Veldmaarschalk is sinds 28 december 2011 gestopt met het aanbieden van beleggingsobjecten.

Eisen aan betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit. Bovendien moet een dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Op deze zaak is het boeteregime van toepassing dat gold tot 1 augustus 2009. Dat kende een systeem van vaste boetebedragen. De AFM heeft de boete gematigd van de hoogste categorie (€96.000) naar een categorie lager (€24.000). 

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Persbericht grondbeleggingen 

De AFM heeft onlangs consumenten nog gewezen op de risico’s van grondbeleggingen. Er worden vooral landbouwkavels in Nederland en in Oost-Europa aangeboden. Het is verstandig dat consumenten goed onderzoek doen als ze overwegen te beleggen in grond. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel