Terug

Boete Landis Projectontwikkeling voor het illegaal aanbieden van beleggingsobjecten

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 13 juni 2014 een bestuurlijke boete van €24.000 opgelegd aan Landis Projectontwikkeling B.V. (Landis). Landis heeft beleggingsobjecten aangeboden zonder te beschikken over een verplichte vergunning van de AFM.

           

Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
13-06-2014 17-07-2014 18-11-2014 (1) 24-12-2014(2)

(1) De AFM heeft het bezwaar van Landis ongegrond verklaard en het boetebesluit in stand gelaten, met aanvulling van de motivering zoals opgenomen in haar beslissing op bezwaar.

(2) Landis heeft het beroep ingetrokken, waardoor de boete onherroepelijk is geworden.

De AFM heeft vastgesteld dat Landis van 3 december 2010 tot 23 maart 2011 kavels landbouwgrond in Vriezenveen heeft aangeboden aan consumenten. Er werd daarbij gespeculeerd op een waardevermeerdering door een mogelijke bestemmingswijziging. Landis stelde een rendement in het vooruitzicht en het beheer van de grond werd uitgevoerd door een andere partij dan de belegger. Dan is er sprake van het aanbieden van beleggingsobjecten. 

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) is daarvoor een vergunning verplicht (artikel 2:55 Wft). Landis is sinds 2 november 2012 gestopt met het aanbieden van beleggingsobjecten. 

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit. Bovendien moet een dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Hoogte van de boete

Voor de overtreding van Landis geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast houdt de AFM bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening met de omvang van het eigen vermogen en de financiële draagkracht van de overtreder. 

In dit geval is het basisbedrag verlaagd gelet op de duur van de overtreding en de draagkracht van Landis. Op basis hiervan heeft de AFM de boete vastgesteld op €24.000. Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. 

Risico’s van grondbeleggingen

De AFM houdt sinds 2006 toezicht op beleggingsobjecten. Onlangs heeft de AFM hierover een rapport gepubliceerd. Ook heeft de AFM consumenten gewezen op de risico’s van grondbeleggingen. Er worden vooral landbouwkavels in Nederland en in Oost-Europa aangeboden. Het is verstandig dat consumenten goed onderzoek doen als ze overwegen te beleggen in grond.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel