Terug

Meldplicht betrouwbaarheid: Weet wat je zegt, zeg alles wat je weet?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Angela van Lamsweerde, Joris de Wolf en Annemarije Schoonbeek, allen werkzaam bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM), hebben een artikel in het jaarboek Compliance geschreven over de verplichtingen van financiƫle ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers te melden aan de toezichthouder.

In het artikel ‘Meldplicht betrouwbaarheid’- weet wat je zegt, zeg alles wat je weet?’ beschrijven de auteurs de verplichting van onder toezicht staande ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid te melden aan de toezichthouder. De auteurs stellen dat betrouwbare en integere sleutelfunctionarissen binnen financiële ondernemingen cruciaal zijn voor het vertrouwen in de financiële sector. Ondernemingen en de toezichthouder hebben dan ook een gezamenlijk belang om te voorkomen dat onbetrouwbare bestuurders worden aangesteld als beleidsbepaler.

Zij gaan in het artikel in op de criteria voor de betrouwbaarheidsnorm en de daarbij behorende meldplicht. Zij behandelen specifiek de categorie overige antecedenten. Daarnaast gaan de auteurs in op de rol die de compliance officer kan spelen bij het naleven van de betrouwbaarheidsnorm en de daarbij behorende meldplicht en behandelen de auteurs de mogelijkheden om informatie van derden op te vragen o.a. van FEC-partners.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel