Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer P. van Rijn wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding Monetalis Financieel Advies B.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 december 2013 een bestuurlijke boete van €500 opgelegd aan de heer P. van Rijn. Hij heeft feitelijk leiding gegeven aan verboden colportage door Monetalis Financieel Advies B.V. (Monetalis) in de periode van 8 april 2009 tot 7 mei 2011.

Er is sprake van verboden colportage, als een verkoper zelf het initiatief neemt om bij de consument thuis op bezoek te gaan om hem ertoe te bewegen een krediet af te sluiten. Een financiële dienstverlener kan bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek met een consument voorstellen om thuis een afspraak te maken.

Overtreding Monetalis

Monetalis was ten tijde van de overtreding een financiële dienstverlener en bemiddelde in elektronisch geld, spaarrekeningen, consumptief krediet, hypothecair krediet, levensverzekeringen en schadeverzekeringen en adviseerde over en het doorgeven van orders met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

Het bedrijf benaderde consumenten telefonisch, naar aanleiding van door consumenten ingevulde enquêtes verstuurd door leadgeneratoren. Tijdens het eerste gesprek inventariseerde Monetalis of consumenten bestaande kredieten hadden en of zij geïnteresseerd waren in een verlaging van de maandlasten. Ook werd een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Uit de werkwijze en het belscript van Monetalis blijkt dat de adviseur in de praktijk altijd een persoonlijk bezoek bracht bij de consument thuis. Hij gaf tijdens dat persoonlijk bezoek advies aan de consument over het krediet.

Colportagewet

Uit onderzoek is gebleken dat Monetalis in ieder geval 393 consumenten thuis heeft bezocht op initiatief van Monetalis. De AFM heeft vijf dossiers nader onderzocht. In al deze dossiers is ook daadwerkelijk een kredietovereenkomst bij de consument thuis ondertekend. Dit alles maakt dat Monetalis de Colportagewet (artikel 6) heeft overtreden.

Deze vorm van colportage is verboden, omdat tijdens een persoonlijk bezoek bij de consument thuis hij mogelijk onvoorbereid over een aankoop moet beslissen. De consument kan onder druk worden gezet of worden overrompeld tot het afsluiten van een kredietovereenkomst. De Colportagewet beoogt consumenten hiertegen te beschermen.

Feitelijk leidinggeven door de heer Van Rijn

De heer Van Rijn was enig bestuurder van Monetalis. De AFM heeft in haar onderzoek vastgesteld dat de heer Van Rijn op de hoogte was van de verboden gedragingen van Monetalis, dat hij bevoegd en redelijkerwijs gehouden was deze gedragingen te beëindigen en dat hij maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten. Dit zijn in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor het aannemen van het feitelijk leidinggeven aan een overtreding.

Boetehoogte

De maximale boete voor overtreding van artikel 6 van de Colportagewet bedroeg ten tijde van de overtreding €74.000. De AFM heeft bij het vaststellen van de boete rekening gehouden met de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van de heer Van Rijn. De AFM heeft de boete vastgesteld op €500, omdat de draagkracht van de heer Van Rijn onvoldoende is om een hogere boete te dragen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is als PDF-download beschikbaar via de link aan de rechterkant van deze pagina. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel