Terug

Nederlandse meldingsregeling shortposities vervalt, Verordening treedt in werking

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Nederlandse maatregel die beleggers verplicht significante shortposities in financiƫle instellingen aan de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) te melden, vervalt op 1 november 2012. Vanaf dan gelden in Europa nieuwe regels voor het melden van short posities in beursgenoteerde ondernemingen en in overheidsschuld.

De nieuwe regels vloeien voort uit de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps en de technische uitvoeringsnormen daarvan. De Verordening geldt rechtstreeks in de lidstaten van de EU.

De AFM wijst erop dat partijen die op 1 november 2012 al een netto shortpositie hebben in aandelen of overheidsschuld, deze uiterlijk 2 november 2012 vóór 15.30 uur bij de AFM moeten hebben gemeld. Dit kan via de daarvoor bestemde meldingsformulieren. Dit geldt óók voor degenen die eerder een (reeds bestaande) shortpositie hebben gemeld onder de tot 1 november 2012 geldende Nederlandse maatregel als deze positie met inachtneming van de drempelwaarden uit de Verordening meldingsplichtig is, de zogenaamde initiële meldingsplicht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel