Terug

AFM onderzoekt transparantie pensioenkortingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Acht pensioenfondsen die in 2012 gaan korten, hebben hun (gewezen) deelnemers en gepensioneerden op tijd en op een begrijpelijke manier geïnformeerd. De AFM juicht het toe dat 82 pensioenfondsen vrijwillig via de Pensioenfederatie openbaar gemaakt hebben dat ze in 2013 mogelijk gaan korten. De AFM heeft 23 fondsen onderzocht die niet via de Pensioenfederatie openbaar gemaakt zijn. Voor de 15 van deze 23 fondsen heeft de AFM kunnen vaststellen dat de informatieverstrekking over de korting duidelijk was.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de communicatie van pensioenfondsen over (voorgenomen) kortingsmaatregelen onderzocht.

De acht pensioenfondsen die in 2012 moeten korten, zijn wettelijk verplicht dit uiterlijk een maand van te voren aan hun deelnemers te melden. De AFM heeft geconstateerd dat de 17.000 actieve deelnemers, 9.000 gepensioneerden en 33.000 zogenoemde slapers op tijd en op een begrijpelijke wijze zijn geïnformeerd. De AFM vindt de brief van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers een voorbeeld van een duidelijke brief.

Korting in 2013

In februari meldde DNB dat 103 pensioenfondsen het voornemen hadden te korten in 2013. De Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van pensioenfondsen, heeft uiteindelijk de namen en kortingspercentages gepubliceerd van 82 van deze fondsen die zich vrijwillig hebben gemeld. De AFM vindt het een goede zaak dat deze 82 pensioenfondsen transparant zijn over voorgenomen kortingen.

De AFM vindt het onwenselijk dat niet alle pensioenfondsen met voorgenomen kortingsmaatregelen bekend zijn. De algemene indruk van de AFM is dat de sector zijn verantwoordelijkheid om transparantie te bieden goed heeft opgepakt en dat er in dit proces goed is samengewerkt tussen de sector en de toezichthouder. Uiteraard zou het nog beter zijn geweest als alle 103 fondsen zich hadden gemeld.

Proactieve houding

De AFM heeft de communicatie over kortingen onderzocht van de 23 fondsen die hun voorgenomen korting in eerste instantie niet gepubliceerd hebben via de Pensioenfederatie. Voor 15 van deze 23 fondsen is de AFM van oordeel dat de belanghebbenden duidelijk zijn geïnformeerd. Van vier fondsen vindt de AFM de toegestuurde informatie onvoldoende duidelijk. Eén fonds gaat fuseren. Van drie fondsen heeft de AFM (nog) geen informatie ontvangen, bijvoorbeeld omdat een fonds nog in gesprek is met de werkgever en/of DNB over de (hoogte van) een korting dan wel een mogelijke bijstorting.

In een aantal van de onderzochte gevallen wenst een pensioenfonds de belanghebbenden pas te informeren nadat zekerheid is verkregen over de te nemen herstelmaatregelen, waaronder korting. Vaak is dit veel later dan het besluit tot een voorgenomen korting. De AFM acht een meer proactieve houding en doorlopende communicatie met deelnemers over mogelijke kortingsmaatregelen gewenst. Sommige fondsbesturen zouden het belang van deelnemers meer mogen onderkennen dan nu is voorgeschreven.

De AFM heeft de conclusies van het onderzoek aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. De minister van SZW heeft de informatie van de AFM gebruikt voor zijn brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de communicatie over voorgenomen pensioenkortingen. De AFM blijft graag in gesprek met het ministerie van SZW, de Pensioenfederatie en andere relevante partijen over betere pensioencommunicatie en transparantie over pensioenkortingen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel