Terug

AFM heeft boete opgelegd voor mededelen voorwetenschap

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 juni 2008 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer V.R. Muller, bestuurder/grootaandeelhouder van (thans) Spyker N.V. Het boetebedrag is in de beslissing op bezwaar gematigd tot €24.000, waarna de rechtbank Rotterdam het bedrag verder heeft gematigd tot €10.000. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bij uitspraak van 24 april 2012 de overtreding bevestigd en het boetebedrag definitief vastgesteld op €11.400.

De boete is opgelegd omdat de AFM heeft vastgesteld dat de heer Muller voorwetenschap heeft medegedeeld aan een derde. Deze mededeling heeft niet tot een transactie geleid. Maar ook dan is een dergelijke mededeling verboden.

Op grond van artikel 5:57, eerste lid, onder a, van de Wet op het financieel toezicht is het een ieder verboden om voorwetenschap mee te delen aan derden, anders dan in de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie. Het delen van dergelijke informatie kan er immers toe leiden dat die zich verder verspreidt.

Het was de eerste keer dat de AFM een boete heeft opgelegd wegens overtreding van het zogenaamde mededelingsverbod. Dit is een van de regels die beogen marktmisbruik te voorkomen en te zorgen voor een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten, waarop beleggers kunnen vertrouwen.

De heer Muller beschikte medio 2007 over informatie dat een belangrijk positief persbericht door Spyker N.V. zou worden uitgebracht. Hij deelde deze informatie met zijn bank.

Op grond van eerdere rechterlijke uitspraken was het de AFM niet toegestaan de opgelegde boete direct openbaar te maken. Het besluit van de AFM is met de uitspraak van het CBb definitief geworden en kan door belanghebbende niet meer ter toetsing aan een rechter worden voorgelegd.

Het primaire besluit, de beslissing op bezwaar en de uiteindelijke uitspraak van het CBb kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel